Ústřední věstník České Republiky

Nejsou žádné reklamy!Počet zobrazení: 13417, URL: portal.justice.cz

Zde naleznete Ústřední věstník České Republiky, který vydává Ministerstvo spravedlnosti v listinné a elektronické formě. Jednotlivé částky Věstníku vycházejí podle potřeby. Částky se číslují v každém kalendářním roce novou řadou. Ve Věstníku se uveřejňují údaje, jejichž uveřejnění v něm stanoví zákon nebo jiný právní předpis.

Kategorie: Obchodní rejstříky | Datum: 11. Březen 2012, Neděle
Nejsou žádné reklamy!
Nejsou žádné reklamy!
Nejsou žádné reklamy!
Nejsou žádné reklamy!
Mořský svět