Rejstřík adres České republiky

Nejsou žádné reklamy!Počet zobrazení: 3854, URL: aplikace.mvcr.cz

V tomto seznamu můžete vyhledat číslo popisné všech obývaných domů, ulice a obce v České republice. V seznamu nenaleznete domy nikým neobývané. Adresa domu je určena územním členěním (obec a případně její část) a číslem popisným nebo evidenčním. Může být navíc rozšířena o název ulice a orientační číslo. Pokud je obec rozdělena na části, může mít jednu řadu čísel popisných a evidenčních (jako by nebyla rozdělena). Nebo svou vlastní číselnou řadu může mít každá část obce. Číselné řady začínají jedničkou a čísla se v ní nesmí opakovat.

POZOR. Statutární města Ostrava, Plzeň, Brno a hlavní město Praha používají dvě rozdílá členění - územní a správní. Například Praha se územně dělí do deseti obvodů, zatímco správních obvodů má dvacet dva. V adresách je použito členění územní. Specifikou statutárních měst jsou katastry. Katastr má svoji číselnou řadu a může přecházet přes více obvodů. Například katastr Vinohrady překrývá Prahu 2, 3, 4 a 10, ale číslo domu v rámci Vinohrad je jednoznačné. Katasry v Praze jsou vedeny jako obce.

Kategorie: Ostatní rejstříky | Datum: 26. Únor 2012, Neděle
Nejsou žádné reklamy!
Nejsou žádné reklamy!
Nejsou žádné reklamy!
Nejsou žádné reklamy!
Mořský svět