Obchodni rejstrik

Nejsou žádné reklamy!

Rychlé hledání v obchodním rejstříku

Název firmy: IČ:
 

Na justici.cz najdete veřejný seznam, do kterého se zapisují zákonem stanovené údaje o podnikatelích. Údaje vede příslušný rejstříkový soud. Zadejte jméno firmy, nebo Ičo a přenesete se na vyhledávání serveru justice.cz.
 

U každého nalezeného subjektu máme možnost kliknout na další odkazy. Tím se otevře okno s přehledem dostupných informací uložených na příslušných rejstříkových soudech.

 • Výpis platných
 • Otevře okno s výpisem platných informací o vyhledaném subjektu (poslední změny zapsané na soudu).
 • Úplný výpis
 • Otevře okno s výpisem všech informací o vyhledaném subjektu (poslední změny zapsané na soudu a zároveň historie již neplatných údajů, např.: staré jméno, sídlo firmy...).
 • Sbírka listin
 • Součástí obchodního rejstříku je sbírka listin obsahující veřejné listiny vztahující se k jednotlivým subjektům (např. zakladatelská listina společnosti, usnesení valné hromady, výroční zprávy, účetní závěrky apod.). Odkazem Sbírka listin u vyhledaných subjektů lze zobrazit informace ze sbírky listin, kde je také pak možné získat náhledy digitalizovaných stránek veřejných listin subjektu.

  Údaje ze sbírky listin:

  • Základní identifikační údaje - výpis základních informací o subjektu (obchodní název, spisová značka, ičo)
  • Adresa - sídlo společnosti
  • Přehled listin (s možností náhledu) - seznam veřejných listin registrovaných u rejstříkového soudu pro daný subjekt. Seznam obsahuje informace:
   • Číslo listiny - číslo, pod kterým je listina v obchodním rejstříku registrována
    Zobrazení dalších informací či náhledů digitalizovaných stran zvolené listiny se zobrazí po kliknutí na toto číslo příslušné listiny. Zobrazí se stránka se souhrnnými informacemi o vybrané listině (značka listiny, u jakého soudu je vedena, typ listiny apod.), kde je také dostupný seznam digitalizovaných stran listiny v části Obsah. Kliknutím na číslo stránky v části Obsah lze poté zobrazit náhled vybrané digitalizované strany listiny.
   • Typ listiny - o jaký typ listiny se jedná (např. notářský zápis, stanovy společnosti)
   • Vznik listiny - kdy listina vznikla
   • Založeno do SL - kdy byla listina založena do sbírky listin
   • Stránek - tento sloupec obsahuje počet stran veřejné listiny a ikonu, která informuje o tom, zda je listina již digitalizována či nikoliv.
    Náhledy digitalizovaných stran listiny lze zobrazit na stránce dostupné po kliknutí na odkaz čísla listiny (viz. popis sloupce Číslo listiny).

 

Nejsou žádné reklamy!
Nejsou žádné reklamy!
Nejsou žádné reklamy!
Nejsou žádné reklamy!
Mořský svět